Przedszkole integracyjne to miejsce, do którego mogą uczęszczać wszystkie dzieci. W przeciwieństwie do ogólnodostępnych przedszkoli, gdzie mogą chodzić jedynie te dzieci, które mieszczą się w tzw. normie rozwojowej, do przedszkola integracyjnego mogą chodzić zarówno dzieci zdrowe, jak i te borykające się z różnymi trudnościami rozwojowymi.

read more