Tęczowa Przygoda

Z miłości i pasji do dzieci.

Dołącz do nas już dziś

Przedstawienie "Smok"

Wizja

  • Naszą największą pasją jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i porażek, a także pozawalamy mu na nabycie pełnych kompetencji społecznych zarówno w świecie dziecka jak i przyszłym świecie dorosłym.
  • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
  • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
  • Chcemy ukształtować dziecko z bogatą wyobraźnią, postawą twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od siebie samych i innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.