Rodzina to środowisko społeczne i wychowawcze, w którym dziecko przebywa od urodzenia. Rodzinę mogą wspierać instytucje. Etap przejścia dziecka spod opieki rodziców do opieki przedszkolnej jest ważną zmianą w życiu dziecka, ale również rodziców. Przedszkole przygotowuje dziecko do nauki w szkole. Spełnia wiele ważnych funkcji. Na temat wpływu przedszkola na rozwój dziecka zostało

read more