Tęczowa Przygoda

Z miłości i pasji do dzieci.

Dołącz do nas już dziś

Przedstawienie "Smok"

Wpływ przedszkola na rozwój dziecka

Comments are closed

Rodzina to środowisko społeczne i wychowawcze, w którym dziecko przebywa od urodzenia. Rodzinę mogą wspierać instytucje. Etap przejścia dziecka spod opieki rodziców do opieki przedszkolnej jest ważną zmianą w życiu dziecka, ale również rodziców. Przedszkole przygotowuje dziecko do nauki w szkole. Spełnia wiele ważnych funkcji. Na temat wpływu przedszkola na rozwój dziecka zostało przeprowadzonych mnóstwo badań. A jaki wpływ ma przedszkole na dziecko?

Zadania przedszkola

Głównym zadaniem przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka, umożliwianie mu zdobywania umiejętności potrzebnych do podjęcia nauki w szkole. Tutaj również rozwija się motywacja do nauki. Dzieci uczą się współpracować w grupie, uczą się wyrażania emocji i już początków kontrolowania ich. Uczą się przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie bez rodziców.

Role przedszkola

Można wyróżnić cztery obszary, w których przedszkole wspomaga wychowanie dziecka. Po pierwsze pomaga rozwijać się umysłowo. Dzieci ucząc się przez zabawę budują zasób słów, doskonalą mowę. Podczas zabaw porównują, klasyfikują, odnajdują związki przyczynowo-skutkowe. Kolejnym krokiem jest budowanie chęci do nauki. W tym kierunku dzieci się wspólnie bawią, uczestniczą w spacerach, wycieczkach, wykonują różne prace od przyjemnych do pożytecznych. Wychowanie społeczno-moralne rozwija u dzieci wrażliwość emocjonalną, rozwija życzliwość, samodzielność, obowiązkowość. Tutaj wzmacniamy więź z rodziną i z przyrodą. Budzimy takie uczucia jak szacunek do pracy, rozwijamy aktywność społeczną. Na wzbogacanie przeżyć oraz wyobraźni mocno wpływa wychowanie estetyczno-techniczne. Dziecko poznaje obyczaje, tradycje, kształtuje umiejętność rozpoznawania dźwięków. Tutaj pojawia się muzyka, twórczość plastyczna i konstrukcyjna. I na końcu warto wspomnieć o aspekcie fizyczno-zdrowotnym, czyli rozwijaniu zdolności ruchowych, postawy dziecka oraz zdobywa podstawowe informacje o zdrowym jedzeniu.

Comments are closed.