Tęczowa Przygoda

Z miłości i pasji do dzieci.

Dołącz do nas już dziś

Przedstawienie "Smok"

Plan dnia dla pięciolatków i sześciolatków w przedszkolu

Dziecko rozwija się najlepiej, gdy ma zapewniony stały rytm dnia. Dlatego we współpracy z rodzicami staramy się zapewnić im harmonię i spokój, aby szybko przyswajały wiedzę i czuły się bezpieczne w naszej placówce. Dla każdej grupy wiekowej opracowaliśmy indywidualny plan dnia – rozpoczynający się od powitania dzieci, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, czynności higieniczne, jedzenie posiłków, aż po zakończenie dnia i powrót do domów.

Plan dnia oraz jego przestrzeganie to dla nas jedne z priorytetów. Dajemy dziecku czas zarówno na naukę, poznawanie świata, jak i zabawę. Uczymy je samodzielności, współpracy i poszanowania drugiego człowieka. Duży nacisk kładziemy także na aktywność fizyczną, która pobudza dziecko do działania i dodaje mu energii.

Układ zajęć, czynności higienicznych, przerw na posiłki czy odpoczynek nie jest przypadkowy. Codzienna przewidywalność tego, co wydarzy się za chwilę daje dzieciom w takim wieku poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu szybciej przyzwyczajają się do swoich wychowawców i lepiej znoszą rozłąkę z najbliższymi osobami.

Plan dnia:

6.30 – 8.15 – rozpoczęcie dnia w przedszkolu; łączenie grup; schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy indywidualne i integrujące,

8.15 – 9.00 – oficjalne przywitanie się dzieci i przygotowanie do śniadania,

9.00 – 10.00 – śniadanie według grupy wiekowej,

10.00 – 11.00 – realizowanie podstawy programowej w oparciu o program (zabawy tematyczne, dydaktyczne, ruchowe),

11.00 – 12.00 – realizowanie zajęć dodatkowych tj, język angielski, dogoterapia itd.,

12.00 – 12.30 – czynności higieniczne przed obiadem (IIdanie),

12.30 – 13.30 – obiad (II danie) według grupy wiekowej,

13.30 – 13.45 – higiena jamy ustnej,

13.45 – 14.00 – relaksacja lub leżakowanie,

14.00 – 14.30 – obiad (I danie) i podwieczorek,

15.00 – 16.00 – zajęcia kierowane (zajęcia stymulująco-kompensacyjno-wychowawcze),

16.00 – 17.30 – łączenie grup; zabawy dowolne; rozchodzenie się dzieci.

16.30 – drugi podwieczorek