Tęczowa Przygoda

Z miłości i pasji do dzieci.

Dołącz do nas już dziś

Przedstawienie "Smok"

Proces adaptacyjny – każde Dziecko jest wyjątkowe i to ono ustala przebieg procesu adaptacyjnego. Jako kadra fachowców pomożemy Dziecku i jego Rodzicom na właściwy przebieg pierwszych dni w naszej placówce.
Dla łatwiejszego pobytu proponujemy spotkanie indywidualne na którym zostaną ustalone zasady procesu adaptacyjnego.

Drodzy Rodzice!

 • Adaptację dziecka do przedszkola ułatwia.
 • Racjonalne podjęcie decyzji posłania dziecka do przedszkola.
 • Pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu).
 • Wcześniejsze poznanie placówki przez dziecko.
 • Wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi.
 • Umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi.
 • Usamodzielnienie dziecka w zakresie samoobsługi.
 • Stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu).
 • Dotrzymywanie obietnic dotyczących czasu odbierania dziecka z przedszkola.
 • Akceptacja trudnych emocji dziecka związanych z procesem adaptacji.
 • Okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania.
 • Czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola.
 • Ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu.

Adaptację dziecka do przedszkola utrudnia:

 • Niepewność decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola.
 • Nadopiekuńczość skutkująca niesamodzielnością i bezradnością dziecka.
 • Brak stałego rytmu życia dziecka.
 • Wielogodzinny pobyt w przedszkolu w pierwszym okresie uczęszczania.
 • Niedotrzymywanie umów dotyczących czasu odbierania dziecka z przedszkola.
 • Lęk o dziecko i brak zaufania do personelu.