Tęczowa Przygoda

Z miłości i pasji do dzieci.

Dołącz do nas już dziś

Przedstawienie "Smok"

Proces adaptacyjny w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu

Każde dziecko jest wyjątkowe i to ono ustala przebieg procesu adaptacyjnego. Jako kadra fachowców pomożemy maluchowi i jego rodzicom na właściwy przebieg pierwszych dni w naszej placówce. Dla łatwiejszego pobytu proponujemy spotkanie indywidualne, na którym zostaną ustalone zasady procesu adaptacyjnego.

Drodzy Rodzice!

Adaptację dziecka do przedszkola ułatwia:

 • racjonalne podjęcie decyzji posłania dziecka do przedszkola,
 • pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu),
 • wcześniejsze poznanie placówki przez dziecko,
 • wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi,
 • umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi,
 • usamodzielnienie dziecka w zakresie samoobsługi,
 • stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu),
 • dotrzymywanie obietnic dotyczących czasu odbierania dziecka z przedszkola,
 • akceptacja trudnych emocji dziecka związanych z procesem adaptacji,
 • okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania,
 • czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola,
 • ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu.

Adaptację dziecka do przedszkola utrudnia:

 • niepewność decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola,
 • nadopiekuńczość skutkująca niesamodzielnością i bezradnością dziecka,
 • brak stałego rytmu życia dziecka,
 • wielogodzinny pobyt w przedszkolu w pierwszym okresie uczęszczania,
 • niedotrzymywanie umów dotyczących czasu odbierania dziecka z przedszkola,
 • lęk o dziecko i brak zaufania do personelu.

Zajęcia adaptacyjne w naszym przedszkolu

Rozpoczęcie Tęczowej Przygody z przedszkolem to ważne wydarzenie nie tylko w życiu dziecka, ale i całej rodziny. Dlatego też organizujemy zajęcia adaptacyjne, których celem jest przyzwyczajanie malucha do pobytu w placówce oraz do rozłąki z najbliższymi. W porozumieniu z Państwem ustalamy termin oraz formę spotkań. Mogą one odbywać się zarówno w obecności rodziców, jak i bez nich.

Zachęcanie dziecka do udziału w zajęciach adaptacyjnych może znacznie ułatwić cały proces. Dlatego wskazane jest, aby rodzice rozmawiali z maluchem jak najwięcej na temat jego pobytu w placówce. Dobrze jest też, aby część gier i zabaw organizowanych przez naszych pedagogów przenosić do własnego domu. W ten sposób dziecko szybciej przyzwyczai się do nowej rzeczywistości i lepiej zniesie rozłąkę z Państwem.

Zachęcamy do skorzystania z zajęć adaptacyjnych w naszej placówce. Są one doskonałą okazją do zapoznania malucha z rówieśnikami, opiekunami i personelem. Dzieci, które uczestniczą w takich spotkaniach są lepiej przygotowane do pobytu w przedszkolu i szybciej oswajają się z otoczeniem.