Tęczowa Przygoda

Z miłości i pasji do dzieci.

Dołącz do nas już dziś

Przedstawienie "Smok"

Zasady pobytu dziecka w Przedszkolu Tęczowa Przygoda:

 1. Dziecko w Przedszkolu ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia w godzinach od 6.30 do 17.30. Nie pracujemy w soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Istnieje możliwość dostosowania godzin pobytu dziecka w Przedszkolu (a tym samym opłaty) na zasadzie odrębnych, indywidualnych ustaleń.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.
 3. Dziecko otrzymuje w Przedszkolu cztery posiłki dziennie:
  • śniadanie,
  • obiad II danie,
  • obiad I danie,
  • dwa podwieczorki.
 4. Rodzic do godziny 9.00 zgłasza wiadomością tekstową „sms” fakt nieobecności dziecka w danym dniu.
 5. Zapisy dzieci przyjmowane są także w trakcie trwania roku szkolnego – w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 6. Placówka nie odpowiada za zabawki i inne przedmioty (np. ozdoby) przynoszone przez dzieci z domu oraz za przedmioty prywatne pozostawione na terenie przedszkola i ogrodu.
 7. Wychowawca nie ma prawa podawania dzieciom leków, w przypadku chorób przewlekłych leki podawane są tylko na wyraźną i pisemną prośbę rodzica. Wszystkie dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku przedszkolnego.
 8. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych pokarmów (słodycze, gumy, soki i inne napoje).
 9. Rodzice informują przedszkole na bieżąco o wszelkich zmianach umożliwiających bezpośredni kontakt z nimi (głównie aktualizacja numerów telefonów).
 10. O rezygnacji z przedszkola należy powiadomić dyrektora przedszkola na piśmie, zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z miesięczny wypowiedzeniem.