Tęczowa Przygoda

Z miłości i pasji do dzieci.

Dołącz do nas już dziś

Przedstawienie "Smok"

Rola i zadania przedszkoli integracyjnych

Comments are closed

Przedszkole integracyjne to miejsce, do którego mogą uczęszczać wszystkie dzieci. W przeciwieństwie do ogólnodostępnych przedszkoli, gdzie mogą chodzić jedynie te dzieci, które mieszczą się w tzw. normie rozwojowej, do przedszkola integracyjnego mogą chodzić zarówno dzieci zdrowe, jak i te borykające się z różnymi trudnościami rozwojowymi.

Wśród przedszkolaków uczęszczających do takiej placówki znajdziemy więc dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, zaburzeniami mowy, niedosłyszące czy na wózkach inwalidzkich. Dla dzieci dotkniętych takimi dolegliwościami jest to doskonałe miejsce, które umożliwia włączenie ich do grup zdrowych rówieśników, dzięki czemu mogą razem z nimi uczyć się wspólnej zabawy i działania. Przedszkole integracyjne daje możliwość wspólnego wychowywania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Na takim połączeniu korzystają zarówno dzieci chore, jak i zdrowe. W dzisiejszym wpisie opiszemy, jakie są podstawowe zadania przedszkoli integracyjnych.

Podstawowe zadania przedszkoli integracyjnych:


1. Włączanie do grup rówieśniczych dzieci z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami rozwojowymi

W placówkach integracyjnych dzieci dotknięte różnymi niepełnosprawnościami mogą uczyć się współpracy i zabawy ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Nie czują się odizolowane i wykluczone, nawiązują relacje ze zdrowymi dziećmi i dzięki temu zyskują pewność siebie oraz nowe umiejętności, które będą mogły wykorzystać w dorosłym życiu.


2. Rozwijanie umiejętności społecznych wszystkich przedszkolaków

Dzięki przebywaniu w grupie rówieśniczej dzieci uczą się rozwiązywać konflikty, współpracować zarówno podczas zabawy, jak i tworzenia różnego rodzaju projektów i prac. Te umiejętności z pewnością przydadzą się w późniejszym życiu.


3. Indywidualne podejście do dziecka

Ponieważ w przedszkolach integracyjnych znajdują się dzieci wymagające większej uwagi, grupy są kameralne. W każdej z nich pracują nauczyciele i terapeuci, którzy są przygotowani do tego, aby zapewnić wszystkim swoim podopiecznym właściwe wsparcie. W placówkach tego typu oprócz nauczycieli pracują codziennie logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci integracji sensorycznej oraz fizjoterapeuci. Tak dobrany zespół specjalistów jest w stanie zagwarantować wszystkim dzieciom odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju.


4. Zajęcia dostosowane do potrzeb wszystkich przedszkolaków

Dzięki większej kadrze pracujących w przedszkolach integracyjnych specjalistów możliwe jest dostosowanie prowadzonych zajęć do potrzeb wszystkich dzieci w grupie. Dzieci, które pracują wolniej, ponieważ mają różne problemy (wycofanie, jąkanie, wolniejszy rozwój mowy itp.), nie są wykluczane z zajęć. Można im poświęcić więcej czasu, co sprawia, że każdy maluch jest włączany do zajęć i aktywizowany.


5. Nauka tolerancji

Dzieci przez stały kontakt z rówieśnikami zmagającymi się z różnymi wadami rozwojowymi, uczą się akceptować inność. Nie wytykają palcami dzieci na wózkach inwalidzkich czy jąkających się, ale uczą się im pomagać i z nimi współpracować. Tolerancja to ważna cecha, której powinny być uczone wszystkie dzieci.


6. Wyrównanie szans edukacyjnych

Przedszkola integracyjne mają przede wszystkim stwarzać przyjazne warunki do rozwoju dla wszystkich dzieci – zarówno tych chorych, jak i zdrowych. 

Comments are closed.