Przyglądając się właściwościom rozwojowym pięcioletniego dziecka można zauważyć, z jak dużymi trudnościami i ograniczeniami musi się ono mierzyć, aby przystosować się do życia przedszkolnego. Przebieg adaptacji zależy głównie od poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka, u którego żaden z mechanizmów adaptacyjnych nie jest w pełni ukształtowany i dojrzały.

read more