Przedszkole ważny etap w życiu każdego, więc jego wybór musi być przemyślany. Uwagę zwrócić należy na kadrę – zatrudnionych wychowawców oraz program nauczania i rozkład zajęć; a także na budynek przedszkola oraz posiłki i warunki, w jakich leżakują maluchy. Na każdą z tych kwestii pochylimy się głębiej w następnych akapitach.

read more